Digitale læringsressursar med tilrettelagt feideinnlogging for Dovre.

Alle brukarar har rett til å vite kva for persondata skoleeigar har lagra om deg, og kva for data læringsressursane brukar.

Her er lenke til tjenesten som gir deg innsyn i dette: innsyn.feide.no.

Finn meir informasjon om Feide her   Lenke til side om kommunens bruk av Feide .

Elevar kan byte passord her Bilete av Dovre kommunes kommunevåpen

Barneskulane
Nettside

Beskriving

Fag

Link til Cumulus

Cumulus for trinn 1, 2, 3 og 4.

Naturfag og samfunnsfag

Lenke til korarti

Norsk kulturskoleråd tilbyr tilgang til tekster, notasjon og lyd fra Kor Arti-repertoaret

Alle

Lenke til Multi

Multi fra Gyldendal Undervisning

Matte

Link til quest

Quest for trinn 1 og 2 

Engelsk

Link til quest for trinn 3

Quest for trinn 3

Engelsk

Link til quest for trinn 4

Quest for trinn 4

Engelsk

Link til zeppelin for trinn 1,2,3 og 4

Zeppelin for trinn 1, 2, 3 og 4.

Norsk

Link til zeppelin for trinn 5,6 og 7

Zeppelin for trinn 5, 6 og 7.

Norsk

Ungdomsskulen

Nettside

Beskriving                                                                                                             

Fag

Link til kart i skolen

Gratis webatlas med norske kart

Samfunnsfag

Link til utdanning.no

Informasjon om utdanning og yrke. Nettstedet gjer oversikt over meir enn 5000 utdanningar i Noreg, fra vidaregående opplæring til høyere utdanning, inkludert fagskuler, folkehøgskuler og etter- og videreutdanningstilbud.

Link til Viten

Viten.no - nettbaserte læringsressursar i naturfag

Naturfag

Los geht's - språktrening tysk

Tysk

Felles ressursar
Nettside Beskriving Fag
Link til creaza

Elever arbeider med fag og utviklar sin kunnskap ved å skape tankekart, presentasjonar, teikneseriar, film og lydproduksjonar.

Alle

Link til dok obs

Dokumentarobservatoriet - det beste av internasjonal dokumentarfilm

Alle

Link til Lokus

Her finn du blant anna Zeppelin, Quest, Cumulus og andre nettbaserte læremiddel frå Aschehougs samla.

Alle

Link til M+

Webbasert app for å skreddersy spel, oppgåver, aktiviteter og konkretiseringsmateriell i matematikk. Alt skrivas så ut på papir

Matte

Link til matematikk.org

Nettsted som tilbyr spel, oppgåver, undervisningsopplegg, lynkurs samt mykje meir.

Matte

Link til mattemestern

Med over 300 videoleksjoner, ¼ mill. tilhørende «test deg selv»- oppgaver og flere morsomme spill har elevane moglegheit til å lære og å trene matematikk når det passar dei.

Matte

Link til minstemme.no

Nettsted for læring om demokrati og deltakelse

Alle

Link til nb.no

Det digitale nasjonalbiblioteket

Alle

Link til NRK Skole

Digitalt klipparkiv, som består av lyd og bilete frå NRKs radio- og fjernsynsarkiver.

Alle

Link til smartbok

Smartbok er Gyldendals digitale lærebok. Her ligg ressursar som Multi, Gaia,Salto, Explore, Vivo, Horisonter, Eureka, Enter,Maximum, og Kontekst. Krev lisens.

Alle

Link til PAS fra utdanningsdirektoratet

PAS - Prøveadministrasjonssystemet er eit system for eksamener,

nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskulen og vidaregående

opplæring.

Alle

Sist endra: torsdag , 22 september 2016, 13:33