Nyttige nettsider

Barneskulane

Nettside

Beskriving

Fag

Link til inn i livet

Lær om religionar som buddisme, hinduisme, livssynshumaisme, islam, jødedom,kristendom, samt filosofi, etikk, høgtider og heilage tekstar.

RLE

Link til safari

ABC-boka. Lær om bokstaver, spel ABC-spel, eller øv deg på å lesa.

Norsk

Link til Stairs for 1 til 5 klasse

Stairs 1.-4. klasse

Engelsk

Link til Stairs 5 til 7 klasse

Stairs 5.-7. klasse

Engelsk

Ungdomsskulen

Nettside

Beskriving

Fag

Link til gimp

Gratis program for redigering av bilete

Alle

Link til kahoot

Spelbasert læringsplattform.

Alle

Link til mattesidene hos Internettforlaget

Internettforlagets nettsider for matematikk for ungdomstrinnet.

Matte

Link til matematik.net

Matematikk.net ønsker å stimulere til økt interesse for matematikk og øke det generelle ferdighetsnivået.

Matte

Link til Noch Einmal

Noch Einmal er Cappelens læreverk i tysk for ungdomstrinnet.

Tysk

For dei fleste klassetrinn

Nettside

Beskriving

Fag

Lenke til Dombås bibliotek, Hjerleid bibliotek og Dovre ungdomsskole

Dombås bibliotek, Hjerleid bibliotek og Dovre bibliotek

Alle

Link til bokmåls- og nynorskordbok

Nynorskordboka og Bokmålsordboka er definisjons- og rettskrivingsordbøker for nynorsk og bokmål.

Norsk

Link til bildedelingstjenesten Flickr

Flickr - En nett-teneste for deling av bilete

Alle

Link til forskning.no

Nettavis om norsk og internasjonal forsking

Alle

Link til Google Earth

Google Earth - finn geografisk informasjon frå hele verda

Geografi

Link til gruble.net

Hos gruble.net kan du spela deg til kunnskap, og seta kunnskapen på spel.

Alle

Link til IKT for elever

IKT for elever tek for seg tekstbehandling, presentasjon, regneark, biletebehandling, filmredigering og nettvett.

IKT

Link til mat.no

Portal for mat og helse i grunnskulen.

Kost og helse

Link til matportalen.no

Matportalen.no gir informasjon om mat og helse frå offentlige myndigheiter. 

Kost og helse

Link til matprat.no

Matprat er ei side frå Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Finn inspirasjon og lag mat med norske egg, kylling, kalkun, svin, storfe, lam og rein.

Kost og helse

Link til new flight

New Flight er Cappelen Damms læreverk i engelsk for ungdomstrinnet

Engelsk

Link til norges geologiske undersøkelse

NGU - Norges geologiske undersøkelse:  Noregs sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressursar, lausmasser og grunnvatn i Norge.

Geologi

Link til ressursidene, også kjent som norsksidene

Ressurssidene - ei side for grunnskoleelever fra og med mellomtrinnet til og med ungdomstrinnet. Lær om grammatikk, rettskriving, teiknsetting og liknande.

Norsk

Link til NRK nett-TV

NRKs sider for nett-TV

Alle

Link til Opus

Musikk for ungdomstrinnet - interaktive aktivitetar, oppgåver og ressursar.

Musikk

Link til Tines skolemelksider

Skulemjølkordninga er ein abonnementsordning der foreldre kan bestille mjølk og eit utval av juice eller yoghurt som eleven får utdelt på sin skule.

Sist endra: måndag , 26 oktober 2015, 09:10