Lenker til nyttige sider for lærarar

Nettstader merket med Nøkkelhull feide har moglegheit for Feide-pålogging. 

Merk at ikkje alle ressursar har eigne avtaler med skulene i kommuna, difor kan det være nokre ressursar kor ein kan logge på med Feide, men ein har berre tilgang til gratis ressursar. Dette kan også gjelde andre ressursar.

Felles for alle skulane

Nettside

Beskriving

Relevans  
Link til avis i skolen Skriv ut, eller bestill heftet Skriv!, avisheftene for småskuletrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet, nyhetsdagboken og lesepasset. Alle

Link til barnevakten

Barnevakten er ein organisasjon som gjev råd om barn og medium, kor målgruppene er foreldre, lærere og fagpersoner som arbeider med barn og ungdom.

Alle

Link til bedrekommune.no

Eit verkty for å måle opplevd kvalitet gjennom bruker-, innbyggar- og medarbeidarundersøkingar. Samanlikn resultater med andre kommuner og mellom egne tenester.

Alle

Link til cappelen damm

Faktor 8-10, Stairs 1-4 og Stairs 5-7 (Krever avtale med leverandør)

Matte, engelsk

Nøkkelhull feide

Link til side hvor lærere kan sette nytt passord på elevers feidebruker

Link til regiondatas side for å bytte passord Feide/elev

 

Link til Grunnskolens informasjonssystem, GSI

GSI er eit system for registrering av opplysninger om grunnskolen i Noreg. Grunnskulens Informasjonssystem (GSI) samler inn ein omfattande mengde data om grunnskulen i Noreg. Det samlas inn drøyt 1000 opplysninger om kvar grunnskole.

Alle

Link til IKT i praksis

Iktipraksis.no er ei nettside som gjev lærarar og andre pedagogar tips til IKT-verktøy dei kan anvende i sin praksis, samt vise god pedagogisk praksis med IKT.

Alle

Nøkkelhull feide

Link til IKTplan.no

IKTplan.no: Senter for IKT i utdanningens plan for øving av digitale ferdigheter i grunnskulen.

Alle

Nøkkelhull feide 

Link til kunnskap.no

Digitale læremidler fra cyberbook. Noen gratis ressurser, andre krever avtale med leverandør.

Norsk, matte, engelsk, tysk, fransk, naturfag, IKT

Nøkkelhull feide

Link til kvalitetslosen

Kvalitetslosen - KSS for Dovre kommune. Avvik, dokumentasjon, rapporter og oppgåver.

 Link til lærermentor

Lærermentor gir lærarar muligheit til å systematisk kartlegge eigen digital kompetanse.

Nøkkelhull feide

Link til matgemateria

Interaktiv matematikk tilrettelagt for funksjonshemma ved hjelp av bryterstyring og muligheiter for tilpassing av farger og fonter. Matematikkinnholdet er fra læreplanen for 1. - 10. klasse innen områdene tall og algebra

Matte

Nøkkelhull feide

Link til matematikksenteret

Matematikksenteret - Nasjonalt senter for matematikk i opplæringa.

Matte

Lik til mattemesterns lærerværelse

I mattemesterns lærerværelse finner læreren elevene sine og kan inndele dem i grupper. Her kan man enkelt gi elevene ferdiglagde eller selvlagde leksjoner og oppgavesett i lekse.

Matte

Nøkkelhull feide

Link til minfeide

Min Feide gir ein oversikt over hvilke tenester som i dag finns tilgjengeleg med Feide-innlogging. I tillegg finns detaljert informasjon om den enkelte teneste. Innlogga brukare kan i tillegg sjå hvilke tenester som er tilgjengelege for dei via deres skuleeigar.

Alle

Nøkkelhull feide

Link til senter for ikt

Senter for IKT i utdanningen tilbyr kartleggingsprøver

Alle

Nøkkelhull feide

Link til skolementor

Skolementor er en ressurs for refleksjon og skoleutvikling som støtter skoleledere i arbeidet med digital kompetanse. Ved å bruke Skolementor kan skolens utviklingsplaner og strategier styrkes med tanke på å ivareta krav om digital kompetanse.

Alle

Nøkkelhull feide

Link til skoleporten hos Udir

Utdanningsdirektoratets nettjeneste der skoler og skoleeiere finner relevante og pålitelige data om grunnopplæringen

Alle

Link til SkoleSMS

SkoleSMS - Trygg og effektiv kommunikasjon mellom skole og hjem på mobilen. (Krever avtale med leverandør)

Nøkkelhull feide

Link til slideshare.net

Del kunnskap på nettet. Last opp, del og oppdag innhald på slideshare.net. Verdas største samfunn for deling av presentasjonar.

Alle

Link til smartskole

Smartskole.no er ein delingsportal for undervisningsopplegg laget av lærare for bruk på interaktive  skjermar og tavler.

Alle

Nøkkelhull feide

Link til templex

Tempolex tilbyr databaserte øvingsprogrammer innafor lesing, leseflyt og leseforståing, samt engelsk og matte, kor ein kontinuerlig kan måle elevanes prestasjoner. (Krev avtale med leverandør)

Norsk, engelsk, matte

Link til transponder

Send SMS fra pc, nettbrett eller smarttelefon. Gode leveringsrapporter følger hver enkelt SMS helt frem til mottakerens telefon. Mottaker kan umiddelbart svare tilbake. (Krev avtale med leverandør)

Alle

Nøkkelhull feide

Link til utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratets PAS/PGS er et system for gjennomføring av sentralt utarbeidet prøver og eksamener for grunnskole og videregående skole.

Alle

Nøkkelhull feide

Link til den nye eksamensadministrasjonen hos Utdanningsdirektoratet

Eksamensadministrasjon - utdanningsdirektoratets nye løsning

Alle

Nøkkelhull Feide

Link til utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen for fagfolk i skole og barnehage

Alle

Link til visma smart skill

Her ligg Veilederen og Kompetansenøkkelen, tidligere tilgjengelig hos Infoconsensus.no

Alle

Link til Vokal

Nettbasert system som samler og sammenstiller vurdering og kartlegging, slik at lærere kan gi tilpasset undervisning og bedre oppfølging av den enkelte elev.

Alle

Nøkkelhull feide

Barneskulane

Nettside

Beskriving

Relevans

 

Link til Fagbokforlagets eportal med verktøyet Kartleggeren

Fagbokforlagets eportal, står bak Kartleggeren, Inn I Livet.

Alle

Nøkkelhull feide

Ungdomsskulen

Nettside

Beskriving

Relevans

 

Link til nettbasert kurs i programmering for lærarar

Senter for IKT i læringens nettbaserte kurs i programmering for lærarar. For lærarar som underviser i koding som valfag.

Valfag

Nøkkelhull feide

Link til mpluss

M+ er en webbasert app for å skreddersy spill, oppgaver, aktiviteter og konkretiseringsmateriell i matematikk. Alt skrives så ut på papir.

Matte

Nøkkelhull feide

Link til unibok

Aschehoug og Cappelen Damm, har gått sammen om å tilby digitale lærebøker i et format som er beregnet for lesing på skjerm.

Alle

Nøkkelhull feide

Sist endra: tysdag , 7 juni 2016, 14:45